Curriculum vitae (opmaak: 11-09-2020)


Skill matrix

Skill

Niveau

Frond end

Junior

< -->

Medior

< -->

Senior

HTML5

X

JavaScript

X

jQuery

X

Kendo UI

X

JSON

X

PERL-CGI

X

RAZOR

X

ASP

X

XML

X

XAML

X

WPF

X

Windows Forms

X

Services

Junior

< -->

Medior

< -->

Senior

WCF

X

WebApi's

X

Web Sockets

X

Backend

Junior

< -->

Medior

< -->

Senior

C#.NET

X

VB.NET

X

LINQ

X

C, C++

X

Java

X

PHP

X

MS SQL

X

T-SQL

X

MySQL Databases

X

Oracle Databases

X

ASP.NET

X

MVC

X

Entity Framework

X

Hybernate Mapping

X

.NET 2.0

X

.NET 4.0 – 4.8

X

Applicaties

Junior

< -->

Medior

< -->

Senior

Windows 7,8,10

X

Windows Server 2000 - 2014

X

Visual Studio 2010 - 2015

X

Team Foundation Server

X

Netbeans

X

Microsoft SQL Management Studio

X

Microsoft SQL Server

X

MySQL Workbench

X

MySQL Server

X

Adobe Photoshop

X

Adobe Première

X

Dreamweaver

X

LINUX

X

LINUX Bash script

X

Project management

Junior

< -->

Medior

< -->

Senior

SCRUM

X

Modelleer talen

Junior

< -->

Medior

< -->

Senior

UML

X

 

Werkzaamheden & Opdrachtgevers

2014

In eigen onderneming (ZZPer)
2014 tot heden
Info Systems Software Solutions
Freelance software engineer .NET & PHP

 

 

2017

LeanForm b.v. - Breda
07-2017 tot heden
Rol: VB.NET / ASP.NET software engineer


LeanForms b.v. houdt zich o.a. bezig met procesverbetering. Met de ASP.NET applicatie ‘LeanForms’ is het mogelijk op zeer dynamische wijze formuleren en rapporten te definiëren ten behoeve van het te monitoren bedrijfsproces. Denk hierbij aan het DPCA (PCDA?) model (Plan, Check Do Act). Mij is gevraagd hiervoor:

 • een grafiek designer te ontwikkelen t.b.v. de rapportages;
 • toegang op basis van ‘Active Directory’ te realiseren;
 • Aanbod toevoegen aan Marktplaats.

 

2015

Robt Nederland b.v. - Riel
06-2015 tot heden
Rol: Full Stack ontwikkelaar

 

Robot Nederland is een onderdeel van de divisie ‘Traffic Solutions’ van Jenoptik Duitsland. Deze divisie is een leverancier van hoogwaardige verkeershandhavingssystemen voor mobiele en vaste snelheidshandhaving, en roodlicht controle systemen. Robot Nederland heeft als missie het ontwikkelen, produceren en verkopen van verkeersoplossingen voor een effectieve verkeershandhaving. Deze producten helpen om verkeersongevallen consequent te verminderen. Dit bedrijf houdt zich onder andere bezig met verkeersfotografie. Denk hierbij aan beelden en logfiles van camera’s die worden verzameld en verwerkt tot rapportages. Daarvoor zijn er een aantal front-end en backend applicaties ontwikkeld in C#.NET. Mijn taken:

 • verzamelen van beelden en logfiles;
 • verwerken van beelden en logfiles ten behoeve van rapportages;
 • genereren en opvragen van diverse rapportages;
 • inzichtelijk maken van informatie voor de afdeling Service & Onderhoud.

Laatste project: het ontsluiten van de bediening van alle verkeershandhaaf- en observatie camera’s onder verantwoordelijkheid van Robot Nederland B.V.

 • Bouwen van de ‘eigen interface’ (WepApi 2.0);
 • Bouwen van de koppeling Robot Nederland interface (WebApi 2.0) en DVOM (SOAP).

2015

XA GROEP b.v. - Maarssen
11-2015 t/m 08-2016
Rol: C#.NET software engineer

 

XA Group heeft als missie: ‘Het verlenen, aanbieden van diensten en services alsmede het geven van advies aan de vastgoedsector en franchise, alsmede het ontwikkelen, aanbieden en het in licentie geven van software en concepten, alsmede marketing hiervan’. Vanuit dit bedrijf is mij gevraagd om:

 • een website te ontwikkelen t.b.v. de Spaanse huizenmarkt;
 • een ml feed te ontwikkelen t.b.v. van deze website.

 

2014

Van Aaken ICT Consultancy
04-2014 t/m 07-2014
Rol: Software Engineer asp.net

 

Van Aaken ICT houdt zich o.a. bezig met ICT dat wordt ingezet in de ’Argosector’. Via deze opdrachtgever heb ik gewerkt aan een web applicatie die met ’Telerscoöperatie Best of Four’ binnen een scrumteam is ontwikkeld. De uit te breiden web applicatie regelt o.a. vraag en aanbod tussen de telers en de afnemers.

 

Gedurende mijn inzet heb ik de volgende functionaliteiten toegevoegd in de vorm van ASP.NET pagina’s:

 • aanbod uit assortiment;
 • aanbod prijzen;
 • aanbod toevoegen aan Marktplaats;
 • prijzen laadlijsten;
 • versnelde invoer marktverdeling;
 • versnelde aanmaak leverlijsten.

Ook heb ik gewerkt aan een scheduler die het automatisch overzetten van aanbod van de handelszijde naar de marktplaatszijde stuurt middels een WCF koppeling.

 

2014

Eigen project: RTV Horizon - Weekendkick Website
08-2014 t/m 09-2014
Uitgevoerde aanpassingen aan website en tooling:

 • Upgrade MVC3 naar MVC4;
 • Upgrade Entity Framework 5 naar Entity Framework 6;
 • Views restylen conform HTML5 en CSS3 standaard;
 • Video archief omgezet van wmv naar MP4 en Radio Publish Application hierop aanpassen.

 

Werkgevers

2010

QI Press Controls Oosterhout
01-12-2010 – 01-12-2013
Functie: Software Engineer .NET


QI Press Controls b.v. (QIPC) is een wereldwijde organisatie met 7 kantoren dat zich heeft gespecialiseerd in drukpers besturingen. QIPC gebruikt daarbij apparatuur, waaronder meetcamera’s. Deze meetcamera’s ontwikkelt QIPC zelf, evenals de applicatie waarmee zij de resultaten van het drukwerk kan analyseren.


Werkzaamheden
Applicaties ontwikkelen in c# .NET ter behoeve van:

 • kwaliteit bepaling drukwerk en drukploeg performance;
 • applicatie configuratie tooling;
 • overzicht van klant configuraties;
 • meetcamera assemblage.

Kwaliteit bepaling drukwerk- en drukploeg performance
Voor het in beeld brengen van de kwaliteit van het gemaakte drukwerk op een pers is een .NET web applicatie ontwikkeld met veel klant specifieke maatwerk betreffende de pers configuratie(s). Aan dit kwaliteit meetsysteem (IQM (Intelligent Quality Management) heb ik diverse verbeteringen en nieuwe functionaliteiten toegevoegd.


Applicatie configuratie tooling
Een van de taken is het ontwikkelen van een applicatie die de configuratie voor het kwaliteit meetsysteem maakt in de vorm van een SQL script. Dit gebeurt op basis van XML configuratie files die in bestaande systeemdelen worden gebruikt. Omdat er veel varianten bestaan in persconfiguraties is het achterliggende proces complex te noemen.


Website ‘Overzicht klant configuraties’
Ik heb een website ontwikkeld in MVC3 .NET 4.0 waarin populatie vraagstukken kunnen worden opgelost voor klanten opties en uitgegeven software versies.


Meetcamera assemblage
Voor het testen van camera’s is een eigen applicatie ontwikkeld. Deze is geheel aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Deze .NET 2.0 applicatie is omgezet naar .NET 4 applicatie. Hiermee kunnen de nieuwste cameratypen geassembleerd, getest en geanalyseerd worden. Middels een WCF koppeling over het internet is het mogelijk de applicatie te laten communiceren met de centrale database server bij QI Press Controls in Oosterhout.

 

 

2002

Philips Healthcare Best
01-01-2010 – 30-11-2010
Functie: Line engineer

Werkzaamheden
De productielijn voorbereiden op de introductie van nieuwe producten door het schrijven van montage- en testvoorschriften en deze over te dragen naar het productiepersoneel. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven aan de vormgeving van de productielijn door de processen en bijhorende documenten in het productie management systeem (SAP) te plaatsen en te onderhouden.


2002 – 2009
Functie: Systeem controleur


Werkzaamheden
Controle van cardio vasculaire systemen op werking, compleetheid en kwaliteit. Ondersteuning van manufacturing engineering door het opstellen en bijwerken van voorschriften, het geven van rondleidingen en presentaties.

 

Opleidingen

2014

 

MCSD Web Applications with Visual Studio 2012
MOC20480
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

MOC20486
Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications

MOC20487
Developing Windows Azure and Web Services

2005

Hogere Informatica (Fontys Hogeschool Eindhoven)
2005 – 2009

Eerste jaar
Systeemprogrammeur
Computersystemen en Multimedia, Inleiding Operating Systems
Programmeren C, Low Level Programming


C++-programmeur
C++programmeur, Low Level Programming


Tweede jaar
Netwerkbeheerder
Datacommunicatie, Windows 2000 - 2003 professional, Novell


Software engineering
JAVA, Object Georiënteerde analyse, Datastructuren,
User Interface Design


Introductie C#
Algemene verkenning in de ontwikkelomgeving C#


Derde jaar
Databasespecialist
Inleiding databasesystemen, Informatie-analyse (volledig communicatie gericht)
Relationele databases Oracle Developer (cursor, stored procedure, functies, bewaking van constraints m.b.v. stored triggers, packages)


Informatiesysteemanalist
Projectmatig werken, Systeemontwikkeling Technieken, Administratieve Organisatie, Systeemontwikkeling Methoden


Vierde jaar
Security
Hacking, zwakheden van applicaties en besturingssystemen, beveiliging van netwerken die zijn gekoppeld aan het internet, Security testplan opstellen en advies geven op basis hiervan.


Project Informatica
Het realiseren van een internetapplicatie op basis van een requirements document en design document en de implementatie hiervan aan de hand van een projectteam.


Afstudeeropdracht

Early Alert
Mijn afstudeeropdracht heb ik uitgevoerd binnen Philips Healthcare, bij de afdeling MR Customer services onder leiding van de heer A. Zephat. Ik heb daar 2 functionaliteiten toegevoegd aan FieldDataView. Dit is een webapplicatie met een SQL database die is ontwikkeld in Visual Web developer 2008, in de C# programmeertaal. Via deze webapplicatie kunnen statistieken worden gedaan op zaken die site, call, job en part gerelateerd zijn. De eerste functionaliteit heet ‘Early Alert’ en geeft informatie die iets zegt over de klanttevredenheidsbeleving op basis van calls, parts en labour hours.

Configuration Survey
De tweede functionaliteit heet ‘Configuration Survey’ en is een raadpleegsysteem waarmee, op basis van SAP id, system reference number en ingebouwde opties, systemen kunnen worden geselecteerd. De database voor deze functionaliteit wordt gevuld op basis van ‘as maintained’ xml files die kunnen worden gedownload van een MR systeem.

 

 

1995

MS-DOS Voor Beginner en Gevorderden (ROVC)
1995

 

 

1994

Toegepaste Elektronica (ROVC)
1994 – 1995

 

 

1992

Technicus Meet & Regel (ROVC)
1992 – 1993

 

 

1987

Assistent Technicus Industriële Elektronica (VEV)
Technicus Industriële Elektronica (VEV)
1987 – 1991