Software Solutions


De informatiebehoefte van uw bedrijf kan veranderen. Bijvoorbeeld door groei of door technische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat de kans dat dezelfde informatie binnen uw bedrijf in verschillende bestanden is opgeslagen. Dit werkt inconsistentie in de hand. Een productieproces dat veel data of informatie genereert is goed bruikbaar voor trendanalyse of managementinformatie.

Het is mogelijk deze informatie automatisch op een centrale plaats op te slaan, met zo weinig mogelijk handelingen rondom het productieproces. Info Systems Software Solutions is gespecialiseerd in het bouwen en ontwikkelen van software en informatiesystemen in de rol van ‘Software Engineer .NET & PHP’.

Hierbij moet u onder andere denken aan websites en programma's die:

Info Systems Software Solutions kan u helpen met het verwerken en toegankelijk maken van informatie. Ik neem met u de informatiebehoefte door. Ik streef ernaar om het proces, de processtappen, de informatiebehoefte en het profiel van alle betrokken gebruikers goed in beeld te krijgen. Daarna doe ik u een voorstel om een applicatie of systeem te ontwikkelen, dat de informatie centraal registreert en opslaat, zodat de informatie op verschillende plaatsen binnen uw bedrijf eenduidig beschikbaar is. Als u akkoord gaat met het voorstel, ontwikkel ik een informatiesysteem dat volledig aansluit op de informatiebehoefte van uw bedrijf.


De juiste applicatie met de juiste informatie voor het te automatiseren proces.


Dat is de kracht van Info Systems Software Solutions!

Telefoon:

+316-53740860

Website:

http://www.infosystems.reinroosendaal.nl

Email:

infosystems@reinroosendaal.nl

Rein Roosendaal